arquitectura tarragona

PROGRAMA ELECTORAL

EL NOSTRE PROGRAMA, 2019-2023

Un projecte polític de suma per Salou

Coneix a continuació les propostes de govern de la candidatura Sumem per Salou: política de progrés per a la qualitat de vida de les persones.